Veřejné zakázky Města Albrechtic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Albrechtice
IČO: 00296228
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-038417

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace parku B. Smetany - horní hřiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 16.06.2023 08:00
REVITALIZACE ZELENĚ A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZŠ MĚSTO ALBRECHTICE
podlimitní Příjem nabídek 31.05.2023 19.06.2023 00:00
Poskytovatel koncového zařízení pro předání odpadů
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2023 28.06.2023 08:00
Pronájem vozu pro svoz odpadu pro město Město Albrechtice
podlimitní Hodnocení 17.05.2023 02.06.2023 08:00
Rekonstrukce budovy Celní 20
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 19.05.2023 08:00
Spolkové zázemí na hřišti – Hynčice
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2023 19.05.2023 08:00
PD pro zastavění plochy MA-Z18 v Městě Albrechticích
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2023 24.04.2023 09:00
Dodávky energií - Město Město Albrechtice
podlimitní Vyhodnoceno 13.12.2021 13.12.2021 11:00
všechny zakázky