Veřejné zakázky Města Albrechtic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Albrechtice
IČO: 00296228
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-038417

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zámek Linhartovy, stavební úpravy - 3.etapa IV
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2022 12.05.2022 09:00
Dodávky energií - Město Město Albrechtice
podlimitní Vyhodnoceno 13.12.2021 13.12.2021 11:00
I. etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2021 04.11.2021 10:00
všechny zakázky