Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení I. etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
Odesílatel Jiří Zapletal
Organizace odesílatele Dobrá zakázka s.r.o. [IČO: 28631595]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.10.2021 06:30:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- 04_1 Vysvětlení ZD.pdf (92.77 KB)