Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy Celní 20
Odesílatel Jiří Zapletal
Organizace odesílatele Dobrá zakázka s.r.o. [IČO: 28631595]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2023 18:23:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- 04_1 Vysvětlení ZD.pdf (124.21 KB)
- 04_1_1 20-11-48VV-def.XLS (116.00 KB)