Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce budovy Celní 20
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících se úprav stávajícího bytového domu.
V rámci výstavby budou z původních prostor realizovány byty s dispozicí 2+1 a 3+1 o velikostně cca do 70 m2. Dojde k zateplení obvodového pláště, zateplení a oprava střechy, výměna výplní otvorů, odstranění rozvodů vody, elektro, kanalizace, topení a dodávka rozvodů nových včetně zařizovacích předmětů, výměna střešní krytiny, klempířských prvků a hromosvodu.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz)
Kontakt: Ing. Jiří Zapletal
Dobrá zakázka s. r. o.
info@dobrazakazka.cz
+420 774883284
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.05.2023 08:00
Datum zahájení: 26.04.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: