Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Spolkové zázemí na hřišti – Hynčice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících se realizace nového spolkového zázemí na hřišti.
V rámci výstavby bude provedena demolice stávajícího objektu, jehož stav odpovídá jeho užívání a nedostatečné údržbě. Nově realizovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený s valbovou střechou. Obvodové zdivo a vnitřní zdivo bude realizováno ze systémových prvků. Střešní krytina bude plechová s povrchovou úpravou. Jako výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navržena okna plastová a dveře hliníkové. Okapový chodník kolem objektu bude proveden z oblázkového praného tříděného přírodního kamene. Zpevněné plochy budou realizovány z betonové skládané dlažby
Místo plnění: Bruntál
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz)
Kontakt: Ing. Jiří Zapletal
Dobrá zakázka s. r. o.
info@dobrazakazka.cz
+420 774883284
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.05.2023 08:00
Datum zahájení: 26.04.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: