Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka energií
Odesílatel Jiří Zapletal
Organizace odesílatele Dobrá zakázka s.r.o. [IČO: 28631595]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2021 11:31:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 04_2 Vysvětlení ZD.pdf (97.78 KB)