Veřejná zakázka: Dodávka energií

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1
Systémové číslo: P21V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 27.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka energií
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo obě části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.
Část 1: Dodávka elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 (není-li u odběrného místa v příloze č. 1 uvedeno jinak) pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s energetickým zákonem, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek. Předpokládané roční množství dodávané energie pro stávající odběrná místa je 705,175 MWh, z toho VN 398,1 MWh a NN 14,943 MWh a pro VT VN 292,1 MWh.

Část 2: Dodávka plynu
Předmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky zemního plynu do odběrných míst s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 (není-li u odběrného místa v příloze č. 1 uvedeno jinak) včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního řadu v platném znění. Předpokládané roční množství dodávaného plynu pro stávající odběrná místa je 2 224,391 MWh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-038417

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy