Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka energií
Odesílatel Jiří Zapletal
Organizace odesílatele Dobrá zakázka s.r.o. [IČO: 28631595]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2021 17:09:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- 04_2 Vysvětlení ZD.pdf (97.28 KB)
- 04_2_01_1 Seznam odběrných míst.xlsx (19.03 KB)