Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Spolkové zázemí na hřišti – Hynčice
Odesílatel Jiří Zapletal
Organizace odesílatele Dobrá zakázka s.r.o. [IČO: 28631595]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2023 18:38:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- 04_2 Vysvětlení ZD.pdf (124.37 KB)
- 04_2_1 2021-01 - Spolkové zázemí na hřišti - Hynčice (zadání) (1).xlsx (288.33 KB)