Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka energií
Odesílatel Martin Merta
Organizace odesílatele Město Město Albrechtice [IČO: 00296228]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2021 09:33:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den. Jsme si vědomi současné, velmi složité situace na trhu energií. Zadávací lhůta, jakož i celá dokumentace prošla připomínkovým řízením i právním posouzením. Nicméně zahájení dodávek je opravdu stanoveno dnem 1.1.2022. Míra rizika dodavatele, kterou pravděpodobně v závěru dotazu naznačujete, je dle nás vykoupena mírou závazku odběratele.