Veřejná zakázka: Úprava prostranství před „Katovnou“ v parku Bedřicha Smetany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11
Systémové číslo: P22V00000004
Evidenční číslo zadavatele: Mě 2887/2022
Datum zahájení: 15.03.2022
Nabídku podat do: 31.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava prostranství před „Katovnou“ v parku Bedřicha Smetany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se úpravy části pozemku parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích. Jedná se především o demontáž současného mobiliáře a povrchové úpravy terénu.
Zahájení realizace se předpokládá na přelomu dubna a května 2022 v závislosti na klimatických podmínkách. Délka výstavby se předpokládá 30 kalendářních dní.
Místem plnění je park Bedřicha Smetany ve Městě Albrechticích, parc. č. 1271 a 1753/4 v k. ú. Město Albrechtice.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v 10/2019 oprávněnou osobou, a to subjektem Ing. Gigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95, Město Albrechtice, IČ: 88652548, ČKAIT 1103829.
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
Předmět zakázky je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt Poznej svého souseda, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002948.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-038417

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky