Veřejná zakázka: Část 1 Dodávka elektrické energie

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka energií

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 Dodávka elektrické energie

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 (není-li u odběrného místa v příloze č. 1 uvedeno jinak) pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s energetickým zákonem, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek. Předpokládané roční množství dodávané energie pro stávající odběrná místa je 705,175 MWh, z toho VN 398,1 MWh a NN 14,943 MWh a pro VT VN 292,1 MWh.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Moravskoslezský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků