Veřejná zakázka: Část 2 Dodávka plynu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka energií

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 Dodávka plynu

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky zemního plynu do odběrných míst s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 (není-li u odběrného místa v příloze č. 1 uvedeno jinak) včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního řadu v platném znění. Předpokládané roční množství dodávaného plynu pro stávající odběrná místa je 2 224,391 MWh.


Předpokládaná hodnota

  • 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Moravskoslezský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků