Veřejná zakázka: Vybudování terénní cyklostezky Město Albrechtice – Hraniční vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 22
Systémové číslo: P22V00000015
Evidenční číslo zadavatele: Mě 5821/2022
Datum zahájení: 27.05.2022
Nabídku podat do: 17.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování terénní cyklostezky Město Albrechtice – Hraniční vrch
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se vybudování terénní cyklostezky (singletrailu) na parcele č. 2069/6, k. ú. Město Albrechtice. Terénní cyklostezka je situována souběžně s linií turistické trasy ve vzdálenosti cca od 5 m do cca 100 m směrem k severnímu okraji lesa pod rozhlednou Hraniční vrch na stávající nepoužívanou „loveckou“ stezku – chodníček. Linie terénní cyklostezky bude vedena zhruba z 90 % lesními porosty různého stáří a bude tvořit po doplnění objektů SO1, SO2, SO3, SO4 a tří nekotvených mobilních modulárních pumptrackových sestav „Beginner A+“ spolu se stávající „loveckou“ stezkou jednu ucelenou trasu v délce 924 m.
Zahájení realizace se předpokládá během měsíce července/srpna 2022. Délka výstavby se předpokládá 45 kalendářních dní.
Místem plnění je parc. č. 2069/6 v k. ú. Město Albrechtice.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DUR zpracované v 3/2022 oprávněnou osobou, a to subjektem Way to Nature s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 29246954, ČKAIT 1301681.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-038417

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků